Tại sao MC truyền hình vẫn “thưa quý vị và các bạn”?

19/01/2016 - 516 lượt xem

Tại sao MC truyền hình vẫn “thưa quý vị và các bạn”? Nguồn:Báo Điện tử Vietnamnet Gần đây, có một số bài báo chê trách cách sử dụng tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng....