Sống vô tư

21/05/2015 - 377 lượt xem

Nguyễn Kim Mạnh. Năm sinh1929 -66 năm tuổi Đảng,nguyên cán bộ viện nghiên cứu lịch sử Đảng -Hội viên CLB thơ Việt Nam Phường Hạp Lĩnh,TP Bắc Ninh -Điện thoại:0241 3830010 SỐNG VÔ TƯ Tám mươi sáu thấy...