Thơ dự thi LBTS của tác giả Lê Đình Cống

01/05/2015 - 406 lượt xem

BÀI DỰ THI “LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN” Bài 1: CUA CHỮ A Cua chữ A, cua chữ A Lượn như tay áo xe qua thế nào Thương anh em cuốc, em cào Đường ra tiền tuyến như vào đường xuân. Bài 2: HÀNG...