Từ giúp việc thành ông chủ nổi tiếng bên Pháp.

25/06/2017 - 429 lượt xem

Từ giúp việc đến ông chủ nổi tiếng bên Pháp Nguyễn Đình Khánh được xem là ông Tổ của nghề nhiếp ảnh làng Lai Xá. Cụ là người từng chụp chân dung cho Tổng thống Pháp và thành công với hàng loạt tiệm ả...