“Nước mắt ngày ấy, bây giờ” – thơ dự thi LBTS của CCB Vương Văn Kiểm – Nam Định

23/11/2015 - 377 lượt xem

THƠ DỰ THI "LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN" Nước mắt ngày ấy, bây giờ Nhịp dồn trống thúc đầu thôn “Tùng tùng” giục bước... bà con chống càn Thúng con ngồi, thúng áo quần... Dằn bờ vai mẹ, chân trần l...