Thơ dự thi LBTS của CCB Vương Văn Kiểm - Nam Định

13/05/2015 - 406 lượt xem

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN " NỖI LÒNG TRƯỜNG SƠN (Kính viếng hương hồn liệt sĩ nghĩa trang xã Hóa Thanh, Quảng Bình ( binh trạm 12) thời chống Mỹ cứu nước) Rừng già khói lửa chiều nay ...