" Công binh em lính Sư đoàn " - Thơ dự thi LBTS của Hội viên Đinh Thị Xuân Phương, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

12/09/2015 - 458 lượt xem

Thơ dự thi "Lục bát Trường Sơn" Đinh Thị Xuân Phương Hội viên hội truyền thống Trường Sơn Nghi Xuân. Địa chỉ : Khối 3 Thị trấn Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Điện thoại : 0936296606. Công binh em lính s...