Ngày này năm xưa - Sơn Hải

Ngày đăng: 10:09 30/04/2018 Lượt xem: 414
 NGÀY NÀY NĂM XƯA 

Bốn ba năm trước cũng hôm nay 
Đường 9 xuôi ngược rợp cờ bay 
Từng đoàn tù binh thê thảm bước 
Nhìn mặt đường nhựa, tựa ngô xay 
Anh Giải phóng quân hiên ngang bước 
Nghe đài Toàn thắng, dạ ngất ngây. 

                         12 giờ 30/4/2018 

                                 Sơn Hải 
                    HV hội VHNT Trường sơn 
 

tin tức liên quan