Nông dân

20/04/2017 - 648 lượt xem

Nông dân Tác giả: Nguyễn Sỹ Đại Có người nói nông dân không tư tưởng Nông dân làm cản trở bánh xe lăn Tôi đã thấy nông dân suốt một đời làm lụng Nuôi cái ăn chung trên mảnh đất khô cằn....