Thơ dự thi LBTS của tác giả Trương Văn Nhi ( Lần thứ 5 )

10/06/2015 - 425 lượt xem

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN " ƯỚC NGUYỆN LÒNG DÂN Đảng ta là Đảng cầm quyền Vì dân, vì nước Đảng viên dốc lòng Luôn vì lý tưởng sáng trong Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí công… sáng ng...