LBTS - Nhớ Tết Lào - Lê Lợi

15/04/2015 - 629 lượt xem

NHỚ TẾT LÀO Lê Lợi (CCB TS Nam Định) Ba mươi năm xa Tết Lào, Vẫn còn nhớ đến cồn cào ruột gan. Mường Phìn, Đồng Hến, Pha Lan, Sa Van, Đồng Nọi, ngút ngàn Sé Nô [1] Tháng Tư, đã cuối mùa khô, ...