Thơ dự thi LBTS của tác giả Sỹ Nhiếp - Hà Tĩnh

Ngày đăng: 06:36 19/06/2015 Lượt xem: 340

                                         

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "

 

                       LÍNH TRƯỜNG SƠN

 

                                    Lính Trường Sơn thật anh hùng

                                   Giệt địch mà tiến đạp rừng mà đi

                                      Bom thù xem nhẹ hiểm nguy

                                  Thú dữ sốt  rét không khi nản lòng

                                      Lũ về nước trắng ngập băng

                               Muỗi vắt rắn rết bám dăng đầy người

                                         Mìn thì Mỹ rải khắp nơi

                                 Sơ sút một chút,mất đời như không

                                    Lính Trường Sơn tạc chữ đồng

                                 Chia lửa với bạn,tận cùng mới thôi

                                       Khói bom Mỹ Ngụy tan rồi

                                 Sài Gòn dậy sóng,tiếng cười và hoa

                                           Lính ta lui gót lại nhà

                               Chân đất,cày ruộng,hát ca giữa đồng.

 

 

tin tức liên quan