Họa sĩ Trường Sơn "Dụ Toét" - Ký của Phạm Thành Long

30/04/2021 - 349 lượt xem

Anh là họa sĩ Việt Nam có nhiều tranh vẽ về Trường Sơn nhất, người tổ chức triển lãm cá nhân nhiều nhất về Trường Sơn...