"Thơ..." - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 07:14 01/03/2022 Lượt xem: 183
THƠ...
 
Muốn làm thơ
Kiên trì trau dồi hiểu biết
Yêu vô bờ
Nhân đức trước tiên!
 
Thơ!
Dễ sao để có liền?
Chữ nghĩa vô biên
Thao thức trăn trở tích góp hằng đêm!
 
Muốn cất cánh bay lên
Thơ lao động
Học xưa, học thầy, học bạn
Đong nhọc nhằn tính chuyện ngày mai...
 
Thơ không dông dài
Vần trong dân gian
Hồn khuất sâu xóm thợ
Nhạc trời!
 
Thơ là duyên nợ
Trận chiến chữ nghĩa gian nan
Thơ rất đời...
Tinh túy này chắt lọc ở trần gian!

 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, xuân 2022
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan