"Thư khen" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 06:21 01/06/2022 Lượt xem: 262
THƯ KHEN!
 
Ngày nay sao ít thư khen
Thói quen thích nhận huân chương cộng tiền
Xưa thư Bác gửi trăm miền
Động viên khích lệ không tiền vẫn vui
 
Đâu xa đất Phú quê tôi
Nhận thư Bác Giáp vạn người hân hoan
Hăng say lao động kết đoàn
Xây dựng bảo vệ giang san vững bền
 
Ngày nay cứ phải là tiền
Thư khen như đã lãng quên lâu rồi
Khen thưởng thủ tục rối bời
Thư khen nhanh chóng kịp thời động viên
 
Thư khen một việc rất nên
Lãnh đạo các cấp chớ quên điều này
Ngày xưa thắng Mỹ, thắng Tây
Thư vào tiền tuyến hăng say diệt thù
 
Nay tiền khen thưởng lu bù
Tổ chức đón nhận lọng dù, say sưa
Thư khen mãi mãi không thừa
Viết đôi dòng sáng, gửi.. trưa nhận liền
 
Thành công mà chẳng mất tiền
Thư khen nay nhớ làm liền... làm ngay!...Phú Yên, 29/5/2022
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan