"Ký ức thuởTrường Sơn". Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 10:31 29/06/2022 Lượt xem: 29
KÝ ỨC THUỞ TRƯỜNG SƠN
 
Một thời gạo mốc rau rừng
Bát canh "toàn quốc" đã từng phải mơ
Xa xỉ từng bánh lương khô
Đón cơn sốt rét mắt mờ chân run.
 
Trường Sơn nắng lửa, mưa bùn
Dấu tay người lính bám mòn gốc cây
Lúc luồn khe lúc cưỡi mây
Dao du với đất, bắt tay với trời.
 
Đạn bom là thứ đồ chơi
Quân thù hủy diệt một thời Trường Sơn
Đau thương nuôi chí căm hờn
Đoàn quân giữ nước mạnh hơn bất kỳ
 
Băng rừng xẻ núi quân đi
Trường Sơn ơi nhớ những gì ngày xưa
Nụ hôm tiễn bạn mùa mưa
Chia tay vào trận như vừa hôm qua !

 

Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan