"Tháng bảy" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức *

Ngày đăng: 06:35 09/07/2022 Lượt xem: 279
-----------------------------------------------------------------------

THÁNG BẢY...
 
Tháng bảy nắng khát mưa rào
Cơi bờ cày vỡ bản cao khấn trời
Chiều vang sấm chớp mây trôi
Đêm sâu say giấc mưa rơi gió lùa
 
Con thơ nóng bức giấc trưa
Đồng sâu mẹ cấy võng đưa mát thềm
Cò chao rắc nắng vào đêm
Con mơ giấc đẫy lúa tiên xanh đồng!
 
Tháng bảy nắng cháy mưa dông
Lầm lũi ngoài đồng hết ngóng lại mong
Cầu cho vàng nắng trăng trong
Mưa hòa mùa thuận lúa đồng trĩu bông!
 
Cò chao nghiêng ngả tầng không
Nắng thơm gom chõm phấn hồng má em
Tháng bảy đợi nhé chờ xem
Thu về lộng lẫy... thòm thèm duyên quê!
 

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7-2022
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan