“Ơi Các linh” – Thơ: Lê Ba

Ngày đăng: 03:19 27/07/2022 Lượt xem: 169
-----------------------------------------------------------------------

ƠI CÁC LINH
 
Nghĩa trang Đường 9 đây rồi
Lòng thành thắp nén hương đời gọi nhau
Các linh ơi đang ở đâu
Về đây nghe hát những câu quân hành
Ra đi từ lúc tóc xanh
Bây giờ dẫu bạc vẫn hành quân xa
Các linh hóa bản tình ca
Để cho đất nước thơm hoa tháng ngày
Các linh ơi chén rượu này
Âm dương hòa hợp đắm say nghĩa tình
Các linh ơi hãy quân hành
Giữ yên biên ải màu xanh vĩnh hằng.

 


Lê Ba
Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Gia Bình
Hội viên VHNT Trường Sơn
0945753183

 
tin tức liên quan