"Nhớ ngày ra trận" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 03:08 30/08/2022 Lượt xem: 191
NHỚ NGÀY RA TRẬN 
(Thân tặng CCB Hải Phòng - những người ra trận mùa đông
lên tầu tại ga Dụ Nghĩa)

 
Vẫn đoàn tầu vẫn sân ga
Mấy mươi năm trước mười toa xanh này
Một đêm mùa lạnh chia tay
Rời ga Dụ Nghĩa ra ngay chiến trường
Vẫy tay từ biệt quê hương
Năm trăm người lính gió sương dạn dầy
Trường sơn dốc núi đèo mây
Đoàn quân ra trận những ngày đầu đông
Đi theo tiếng gọi non sông
Diệt thù giữ nước một lòng trung kiên
 
Giặc tan đất nước bình yên
Người còn trở lại kẻ quên lối về
Còn nằm đâu đó sơn khê
Trong lòng đất mẹ chẳng hề thiệt hơn
Bấy nhiêu năm chẳng giận hờn
Chưa về thăm lại đền ơn mẹ già.
Đoan tầu vẫn trở về ga
Vẫn mầu xanh ấy như là ngày xưa
Nhớ về những buổi tiễn đưa
Những ngày ra trận như vừa hôm qua
 Thương nhiều đồng đội đi xa
Vẫn chưa trở lại lòng ta sóng dồi!

 

Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Hải Phòngtin tức liên quan