"Tống cựu, nghinh tân" - Thơ: Minh Phú, Hải Phòng

Ngày đăng: 06:43 23/01/2023 Lượt xem: 85
 


(Xưa nay hai chữ tống nghinh
Lựa sao cho phải? thiệt tình éo le)

 
TỐNG CỰU NGHINH TÂN
 
Mỗi lần tống cựu nghinh tân
Bách niên trần thế lại dần dần xa
Chúc nhau thêm tuổi ngọc ngà
Ngẫm câu khách sáo người ta khéo bày.
 
Biết đời người sống xưa nay
Ngụ nơi cõi tạm đủ ngày rồi đi
Xuôi tay nào có mang gì
Mà sao cứ phải sân si tầm thường.
 
Sinh từ cát bụi gió sương
Tinh hoa chắt lọc trời nhường đất che
Khi còn cõi tạm chưa về
Nên chăng đừng lấy khen chê làm lòng.
 
Đời này sắc sắc không không
Làm quan thì lấy cộng đồng mà soi
Làm dân cam chịu thiệt thòi
Bớt phần tị nạnh ai coi cũng vừa.
 
Nghinh tân tống cựu từ xưa
Thiên đình, hạ giới cũng vừa vặn nhau
Sân si nhiều quá cung cầu
Tống, nghinh bất trắc đời đau tiếng đời !


Minh Phú, Hải Phòng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan