KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN - Thơ: Nguyễn Thị Phương Nga

Ngày đăng: 09:32 01/12/2023 Lượt xem: 33
KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN
 
Sườn Đông mưa tuôn xối xả
Ầm ầm, trắng xóa vực sâu
Hành quân vượt từng cơn lũ
Đứng, ngồi ngủ cùng mưa tuôn
Đêm về gió qua kẽ lá
Sao trời lấp lóa rừng cây
Lặng im nghe con dế hát
Gối đầu trên súng chờ trăng
Hừng đông mây hồng đã rạng
Vơi đầy...ký ức Trường sơn.
 

Phương Nga
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan