"Xuân Giáp thìn" - Thơ: Nguyễn Tiến Phin

Ngày đăng: 10:51 30/01/2024 Lượt xem: 49
------------------------

XUÂN GIÁP THÌN

" Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời"

(Nguyễn Du)

Tết này hơn hẳn mấy tết qua
Thực phẩm lo sắm cũng gọi là
Rau ngan gà vịt tàm tạm đủ
Rượu mấy chục bình với cây hoa
Hơn nửa cuộc đời cho trận mạc
Mã đáo an lành sống tại gia
Thể thao thơ phú cùng bè bạn
Vui đợi tri âm khắp nẻo xa...


Nguyễn Tiến Phin
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Hà Nội

 
tin tức liên quan