Chùm thơ - Nhớ về Hội Lim... Nguyễn Đình Triển

Ngày đăng: 03:59 26/02/2024 Lượt xem: 94
             NHỚ VỀ HỘI LIM   Hẹn em yếm thắm vai kề
Bao năm thao thức đường về hội Lim
 
Nhớ người con mắt lá răm
Bao năm trầu thắm còn bên cau vàng
Nhớ người bến cũ mưa giăng
Câu thơ giã bạn còn dùng dằng nhau
Ngập ngừng câu hát chưa trao
Đã xao xuyến nỗi chốn nào… xa xôi
Trầu còn chưa thắm bờ môi
Đã xao xác nỗi mây trôi cuối trời
 
Hội Lim gửi lại cho người
Cũng đành yếm thắm một thời nhớ quên.


       VỀ MIỀN QUAN HỌ