Thơ Lưu Sỹ Mùi

Ngày đăng: 09:05 05/04/2024 Lượt xem: 32
Thơ Lưu Sỹ Mùi

TẶNG XE LĂN.

Hội viên Hội Trường Sơn
Ông ngoài bẩy mươi tuổi
Chân ông đi yếu đuối
Chúng tôi tặng xe lăn.

Ông bước đi khó khăn
Chân yếu run lẩy bẩy
Mọi người đều đã thấy
Tặng xe lăn cho ông

Đồng đội cùng đồng lòng
Đến thăm ông chia sẻ
Giúp xe lăn này nhé
Ông cảm động vô cùng.

Nhớ năm tháng ở chung
Rừng Trường sơn khói lửa
Nay tình càng chan chứa
Đồng đội luôn bên nhau.
ĐÈO LÒ XO

Nhiệm vụ đơn vị tôi
Mở đường Đèo Lò Xo
Những trận đánh cam go
Đèo Lò Xo không tắc


Có những lần quân giặc
Đánh chiếm Đèo Lò Xo
Đơn vị tôi không lo
Quyết giữ Đèo cho được.
 
Xe tiến về phía  trước
Vượt qua Đèo bình an
Xe của ta an toàn
Vẫn tăng vòng tăng chuyến.
 
Vào Tây Nguyên thẳng tiến
Tuyến đường luôn an toàn
Đơn vị tôi lo toan
Đoàn quân đi thông suốt.


Lưu Sỹ Mùi
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Thái Nguyên)
tin tức liên quan