" Chiều ba mươi tết" - Thơ Đinh Văn Hởi (Hải Ba) - Nam Định Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:29 29/03/2018 Lượt xem: 627

   
   
CHIỀU BA MƯƠI TẾT
 
Chiều ba mươi tết… sang nhà
Trầm nhang cháy cuộn…
                   khói nhòa … về đâu
Vẫn xanh áo lính tươi màu
Nét xuân xưa vẫn thẳm sâu nghĩa tình
 
Thuở nghèo tết của chúng mình
Nhún chân “đáo nhảy” sân đình mà vui
Cười òa bạn níu vai tôi
Công kênh lên… ngỡ đất trời gần nhau
 
Bụi mưa rắc bạc mái đầu
Chiều giăng lối cũ…
                    thoáng màu áo xanh
Chân ai bước rộn đất lành
Xuân quê
                   xuân đã xanh nhành…
                                      xuân ơi…!
 

Đinh Văn Hởi (Hải Ba) - Nam Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan