Chùm thơ "thuận nghịch độc" của Hội viên VHNT.TS Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:28 28/04/2018 Lượt xem: 678

========================================

CHÙM THƠ THỂ THUẬN NGHỊCH ĐỘC
CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

 
 

Nguyễn Tất Đình Vân

 
Bài 1
DANH THƠM
(Tặng 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc)
Thơ thuận nghịch độc 
 
Đọc xuôi:
Xanh thắm ,non tơ, đẹp diệu huyền
Đạn bom, khói lửa, nát tan duyên
Canh đường, thông tuyến,đời dâng hiến
Danh thơm còn tỏa mãi lưu truyền
 

Đọc ngược:
Truyền lưu mãi tỏa còn lưu danh
Hiến dâng đời, tuyến thông ,đường canh
Duyên tan nát,lửa khói, bom đạn
Huyền diệu đẹp, tơ non ,thắm xanh

 

Bài 2
 XE CHẠY
(Tặng chiến sỹ lái xe Trường Sơn)
Thơ thuận nghịch độc

Đọc xuôi:
Nhanh nhanh xe chạy leo đèo núi
Bom sới, đạn cày, rừng cháy thui
Xanh thắm mộng mơ ngày ,thắng trận
Anh- đường thẳng tiến ,hát cười vui
 

Đọc ngược:
Vui cười hát, tiến thẳng đường-anh
Trận thắng, ngày mơ mộng thắm xanh
Thui cháy rừng , cày dạn, sới bom
Núi đèo leo chạy xe nhanh nhanh

  Bài 3
MỞ ĐƯỜNG
(Tặng công binh và TNXP Trường Sơn)
Thơ thuận nghịch độc

Đọc xuôi:
Ngày đêm xẻ núi, mở đường huyền 
Sống chết liền kề, dạ dũng - kiên
Tay súng chắc cho về hạnh phúc
Say đường , xe chạy vẫn cười duyên
 

Đọc ngược:
Duyên cười vẫn chạy xe , đường say
Phúc hạnh về cho chắc súng tay
Kiên- dũng dạ, kề liền chết sống
Huyền đường mở, núi xẻ đêm ngày


Bài 4
QUA TRƯỜNG SƠN
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Thơ thuận nghịch độc
 
Đọc xuôi :
Qua Trường Sơn nắng đông , mưa tây
Muỗi ,vắt,đạn,bom, chúng bủa vây
Ta bước tiến quân như vũ bão
Hoa cờ sắc thắm xuân mai nay
 

Đọc ngược
Nay mai xuân thắm sắc cờ hoa
Bão vũ như quân tiến bước ta
Vây bủa chúng,bom,đạn ,vắt , muỗi
Tây mưa , đông nắng sơn trường qua
 
 
Bài 5
NHỚ BÁC HỒ
Thơ thuận nghịch độc


Đọc xuôi:
Nơi nơi thơ ...dậy sóng sông xuân
Bác tiếng âm vang còn  mãi ngân
Trời đất đẹp tươi mong muốn Bác
Đời đời nhớ BÁC với lòng dân
 

Đọc ngược:
Dân lòng với Bác nhớ đời đời
Bác muốn mong tươi đẹp đất trời
Ngân mãi còn vang âm tiếng Bác
Xuân sông sóng dậy  thơ nơi nơi
 

Nguyễn tất Đình Vân, Bắc Ninh.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 

tin tức liên quan