" Nhật ký bóng đá" - Thơ vui của Hồ Văn Chi - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn. Tiếp theo (Bài 73)

Ngày đăng: 05:55 15/07/2018 Lượt xem: 426

HỒ VĂN CHI
NHẬT KÝ WORLD CUP 21- NGA 2018


Chân dung tác giả
-----------------------------------
Nhật ký WORLD CUP thành thơ
Mê em Bóng đá làm ngơ sao đành?
Biết rằng phải “tốc ký” nhanh
Yêu thơ, mê bóng - Nó hành thân tôi...


TIẾP THEO - BÀI 73

BÀI 73: DỰ ĐOÁN 9
TRẬN CHUNG KẾT: PHÁP vs CROATIA

Gô- loa mấy trận nhàn binh quá
Cờ - roát ba keo tổn sức nhiều
Hiệp trước "Ca-rô" toan lấn thế
Tăng sau "Gà- trống" tiếp thêm chiêu
Ma- pê đã giỏi, còn hên vận
Mô-đíc dù hay, khó đổi chiều
Pháp đoạt ngai vàng là xứng đáng
Cờ ôm ngôi á đã là siêu.


15/7/2018.
Hồ Văn Chi 

 


tin tức liên quan