" Cảm xúc Thế cup 21 - Nga 2018" - Thơ Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 09:46 18/07/2018 Lượt xem: 509
 
HỒ VĂN CHI
CẢM XÚC THẾ CUP 21- NGA 2018


Chân dung tác giả
 
CẢM XÚC THẾ CÚP 21- NGA 2018
(Thay lời tựa)

Một kỳ Thế Cúp đẹp như mơ
Từng trận đua tranh...lắm bất ngờ
Mấy ứng cử viên rời cuộc đấu
Nhiều đoàn chiếu dưới thỏa niềm mơ
Quần hồ hợp chí thì thăng hạng
Mạnh hổ đơn thân khó đoạt cờ
Sôi động sân Nga tình hữu nghị
Vô cùng cảm kích viết thành thơ.

Vô cùng cảm kích viết thành thơ
Thỏa nổi đam mê bấy đến giờ
Thức mấy canh trường xem thế cuộc
Đơm vài tứ mộc chớp thời cơ
Nhiều câu chắc hãy còn nhờn nhợt
Lắm ý xem ra vẫn hững hờ
Nhật ký chỉ mong ghi chép lại
Một kỳ Thế Cúp đẹp như mơ.

 
16/7/2018.
Hồ Văn Chi.

 
tin tức liên quan