Quyết định kết nạp Hội viên mới - Đợt 7 tháng 7-2018

Ngày đăng: 09:41 24/07/2018 Lượt xem: 4.847
   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN  
      Số:  05-2018 /QĐ- HVHNT TS                                                         
                                                     Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018
 
            QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI
 
-         Căn cứ Điều 6, Điều lệ Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 – 2022;
-         Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn;
-         Căn cứ đơn xin gia nhập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn của các hội viên và đề nghị của Thường trực Hội VHNT TS.
 
BAN CHẤP HÀNH
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Kết nạp 5 đồng chí hội viên vào Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Có danh sách kèm theo.
 
Điều 2: 5 hội viên mới có trách nhiệm thực hiện tốt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn, góp phần xây dựng và phát triển Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
 
Điều 3: Văn phòng Hội và các hội viên mới có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

  
Nơi nhận:                                                                        TM. BAN CHẤP HÀNH
- Như Điều 3                                                                               Chủ tịch
- Thường trực Hội
- Lưu VPHội                  
 
 
                                                                                 NB-NV PHẠM THÀNH LONG

 
 
          DANH SÁCH KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI
                      ĐỢT 7 THÁNG 7-2018 
(Theo Quyết định số 05-2018/HVHNTTS, ngày 25-7-2018)

 
1-    Đồng chí Hoàng Văn Kính. Sinh năm 1950.
Cấp bậc: Đại tá. Ngập ngũ: 1967. Đơn vị: C5- C3, D33, Binh trạm 14, BTL Trường Sơn.
Đơn vị trước khi nghỉ hưu: Giảng viên Học viện Hậu cần
Chỗ ở: Nhà 68, Ngõ 604, Tổ 23, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội.   Điện thoại:  024 38271198.     email: kinhvan1950@gmail.com    
Lĩnh vực hoạt động: Báo chí, Văn và Thơ.
Đã có 5 tác phẩm thơ đoạt giải. Đã xuất bản 2 tập thơ: Tiếng lòng và Lính Cụ Hồ.
Nhiều truyện ngắn, ghi chép và thơ đã được công bố trên Trường Sơn. Hiện là Cộng tác viên của Trang thông tin Trường Sơn và Bản tin Trường Sơn.
 
2-    Đồng chí Đặng Khánh Cường. Sinh năm: 1947. Nhập ngũ: 4-1967. Đơn vị: Binh trạm 209 Đoàn 500 sau chuyển về Đoàn 559.
Chỗ ở: Số 45, ngõ 665, Vũ Tông Phan, Hà Nội       
Điện thoại: 0912124025     email: cuongdangkhanh16@gmail.com
Lĩnh vực hoạt động: Thơ và văn, hội họa.
Tác phẩm đã công bố: Nhiều bài thơ đã in trên các báo của Trung ương và Hội TSVN.
Giải thưởng: Giải Nhì thơ Lục bát Trường Sơn 2015-2016.
 
3-    Đồng chí Vũ Xuân Dương. Sinh năm 1957. Cấp bậc: Chuẩn úy.
Đơn vị: E603 – Quân khu 3. Đảng viên năm 1999.
Chỗ ở hiện nay: 171 Trần Hưng Đạo, Hội VHNT Nam Định.
Tác phẩm đã xuất bản: Ký ức thời chiến. Nhớ về Trường Sơn.
Giải 3 Hội VHNT Nam Định.
Hiện là Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Nam Định.
 
4-    Đồng chí Trần Thị Bình. Sinh năm 1952. Nguyên Văn công Sư đoàn 968 (1971 – 1975).
Trước khi nghỉ hưu: Nhân viên Nhà máy nước Nam Định.
Địa chỉ hiện nay: 8/122 đường 19-5, P. Trần Tế Xương, TP. Nam Định.
Điện thoại: 0944533911 
Lĩnh vực hoạt động: Văn nghệ (CLB VN Trường Sơn Nam Định).
 
5-    Đồng chí Đỗ Đức Miên. Sinh năm 1933. Nhập ngũ: 8-1945.
Đơn vị: Đoàn Văn công Quân khu 3.
Địa chỉ hiện nay:  182 Điện Biên Phủ, P. Cửa Bắc, TP. Nam Định.
Điện thoại: 0946 565 509.
Lĩnh vực hoạt động: Âm nhạc.
Tác phẩm được giải thưởng: 5 tác phẩm âm nhạc.
Tác phẩm công bố: 2 tập ca khúc đã được xuất bản. 
Hiện là Hội viên Hội VHNT Nam Định.
Chủ nhiệm CLB CCB tỉnh Nam Định.
 


 
 
                                                
                                                
                                                                               
tin tức liên quan