Trước nấm mồ Liệt sĩ “chưa biết tên” - Thơ: Trần Văn Lợi - Nam Định - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 02:36 06/11/2018 Lượt xem: 79
TRƯỚC NẤM MỒ LIỆT SỸ “CHƯA BIẾT TÊN”
 
Trước nấm mồ Liệt sĩ “chưa biết tên”
Tôi lần từng những dòng tên
Nghĩa trang trắng xóa một miến “khuyết danh”
Đi qua mấy cuộc chiến tranh
Bao nhiêu xương máu đắp thành Việt Nam
Đã rừng , một dải da cam
Vẫn nghe tiếng khát bạt ngàn mộ bia
Núi cao biển rộng nhường kia
Còn bao đồng đội chưa về cùng nhau
Nhớ thương thầm gọi một câu
Mà trông nước mắt ngàn sau chưa cầm!
Cỏ cây đây cũng hóa trầm
Hương thơm thường vẫn lặng thầm mà thơm
Tìm con đáy biển mưa nguồn
Mẹ cha quy tập đau buồn vào tim
Máu xương có tuổi, có tên
Đừng “vô danh” kẻo đau thêm đất này

 
Trần Văn Lợi - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
(UV  BCH hội Văn Học Nghệ thuật Nam Định
Trưởng bộ môn thơ hội VHNT Nam Định)
Địa chỉ Khu 7 Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định
ĐT: 0942. 579. 222 

tin tức liên quan