Thơ dự thi LBTS của Hội viên Nguyễn Đức Chấn ( Lần thứ chín )

Ngày đăng: 02:57 30/04/2015 Lượt xem: 495

 

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "

 

 

 

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN

 

(Kính tặng cán bộ, chiến sĩ Đoàn 125 Vận tải quân sự năm xưa)

 

 

tin tức liên quan