Thông báo về việc tham gia Liên hoan ca múa nhạc chào mừng kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn

Ngày đăng: 04:07 11/01/2019 Lượt xem: 70
   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số:   2 /CV- Hội TSVN                                                         
                                                                              Hà Nội, ngày  3   tháng  1   năm 2019
 
THÔNG BÁO
VỀ LIÊN HOAN CA MÚA NHẠC CHÀO MỪNG 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH – NGYAF TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN (19/5/1959 – 19/5/2019)
 
      Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019), Thường trực Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam quyết định tổ chức Liên hoan ca múa nhạc tại các khu vực. Đây là một hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện trọng đại đối với các hội viên Trường Sơn trong năm 2019. Liên hoan nghệ thuật được tổ chức như sau:
1-Tổ chức tại các khu vực:
   Việc tham gia Liên hoan ca múa nhạc không bắt buộc. Căn cứ khả năng của đơn vị mình, Hội, Ban Liên lạc các tỉnh thành phố có thể đăng ký tham dự Liên hoan theo các khu vực sau đây:
  -Khu vực các tỉnh miền núi phía Tây Bắc, gồm: Hoàn Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai. Hội TS  Yên Bái đăng cai.
   -Khu vực đồng bằng sông Hồng: gồm các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương. Hội TS Nam Định đăng cai.
   -Khu vực Đông Bắc: Gồm các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng. Hội TS Bắc Ninh đăng cai.
   -Khu vực bắc Miền Trung: Gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Hội TS tỉnh Nghệ An đăng cai.
    -Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Gồm các tỉnh: Phú Yên, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương. Hội TS  Bà Rịa – Vũng Tàu đăng cai.
2-Hình thức và Quy chế Liên hoan nghệ thuật:
    Thể thức Liên hoan ca múa nhạc tại các khu vực được thể hiện bởi Quy chế Liên hoan nghệ thuật ca múa nhạc được gửi kèm theo công văn này.
3-Thời gian tổ chức Liên hoan nghệ thuật tại các khu vực:
   -Thời gian tổ chức Liên hoan ca múa nhạc tại các khu vực tổ chức trong tháng 4 năm 2019.
   -Các đơn vị đăng cai tổ chức Liên hoan tại các khu vực đăng ký thời gian tổ chức với Ban Tuyên truyền – Thi đua. Căn cứ thời gian thực tế Ban Tuyên truyền – Thi đua báo cáo Thường trực để quyết định thời gian cụ thể, sao cho thời gian Liên hoan của các khu vực không trùng nhau để lãnh đạo Hội có thể tham dự, động viên phong trào hoạt động văn hóa, nghệ thuật của các đơn vị.
4-Trách nhiệm của đơn vị đăng cai:
   -Làm Trưởng Ban tổ chức Liên hoan tại khu vực.
   -Lo địa điểm và các điều kiện về sân khẩu, âm thanh, ánh sáng phục vụ cho việc biểu diễn; chuẩn bị nhân sự phục vụ công tác tổ chức; đón tiếp và chuẩn bị nơi ăn nghỉ cho các đơn vị tham gia Liên hoan.
   -Báo cáo với các cơ quan chức năng của địa phương về việc tổ chức đăng cai Liên hoan ca múa nhạc tại địa phương để được quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho sự thành công của Liên hoan.

5- Trách nhiệm của các đơn vị tham gia Liên hoan:
   -Chuẩn bị các tiết mục có chất lượng tham dự Liên hoan theo Quy chế.
   -Chuẩn bị kinh phí đi lại, ăn nghỉ khi tham dự Liên hoan.
   -Tham gia là thành viên Ban Tổ chức Liên hoan.
6-Trách nhiệm của Ban Tuyên truyền – Thi đua:
   -Ban Tuyên truyền – thi đua được Thường trực Ban Thường vụ giao nhiệm vụ tổ chức Liên hoan ca múa nhạc tại các khu vực.
   -Phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Hội TS tỉnh đăng cai Liên hoan tại khu vực để tổ chức Liên hoan đạt kết quả tốt đẹp. Dự trù kinh phí hỗ trợ đơn vị đăng cai Liên hoan tại các khu vực.
   -Soạn thảo Quy chế Liên hoan ca múa nhạc để Thường trực Ban hành.
   -Tổ chức nhân sự tham gia Ban Cố vấn nghệ thuật; tổ chức làm cờ lưu niệm tặng các đơn vị dự Liên hoan; tổ chức tặng phẩm và Chứng nhận cho các tiết mục cá nhân và tập thể xuất sắc.
   -Chọn các tiết mục xuất sắc của các đơn vị mời tham gia biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn tổ chức vào Chủ nhật, 19/5/2019 tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh (Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội).
7-Đăng ký các tiết mục dự Liên hoan và liên hệ về tổ chức:
    -Các đơn vị dự Liên hoan cần đăng ký các tiết mục dự Liên hoan với nhạc sĩ Vũ Minh Vỹ, Cố vấn nghệ thuật của Ban Tuyên truyền – thi đua. Điện thoại: 0913567189. Email: minhvy.vu@gmail.com
    -Cần hỏi thêm về Liên hoan, các đơn vị liện hệ với đồng chí Phạm Thành Long, Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua, điện thoại: 0984 108 450. Email: thanhlong1949@gmail.com
    -Các đơn vị dự Liên hoan cần liên hệ với các đơn vị đăng cai tổ chức tại các khu vực:
    + Đồng chí Bùi Hòa Bình, Chủ tịch Hội TS Yên Bái: Điện thoại: 0984611226.
    + Đồng chí Bùi Ngọc Lại, Chủ tịch Hội TS Nam Định. Điện thoại: 0948107956.
    + Đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Hội TS Nghệ An. Điện thoại: 0913078152.
    + Đồng chí Bùi Xuân Chúc, Chủ tịch Hội TS Bắc Ninh. Điện thoại: 0947446375.
    + Đồng chí Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Hội TS Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0904634953.
 
      Căn cứ nội dung của Thông báo, Hội, các ban Liên lạc, các đơn vị triển khai tốt Liên hoan ca múa nhạc tại các khu vực.
     Trong quá trình thực hiện, có điều gì chưa rõ, cần liên hệ trực tiếp với đồng chí Phạm Thành Long, Trưởng Ban Tuyên truyền – Thi đua để được giải đáp.
    Liên hoan ca múa nhạc tổ chức tại 5 khu vực trong cả nước là một hoạt động thiết thực có ý nghĩa góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống Trường Sơn Anh hùng. Vì vậy Hội, Ban Liên lạc các cấp cần khắc phục khó khăn để tham dự với trách nhiệm cao nhất, góp phần hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn ấn tượng, hiệu quả tốt đẹp nhất.
 
 
Nơi nhận:                                                           TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
- Như kính gửi;                                                   Phó Chủ tịch Thường trực
- Thường trực Hội
- Lưu VPHội                  
 
 
                                                                    Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN
                                                

tin tức liên quan