Quy chế Liên hoan ca múa nhạc chào mừng kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn

Ngày đăng: 04:13 11/01/2019 Lượt xem: 88
   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     Số: 03/QCLHVN- Hội TSVN                                                         
                                                  Hà Nội, ngày  3    tháng  1   năm 2019
 
QUY CHẾ LIÊN HOAN CA MÚA NHẠC
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM 
NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH -  NGÀY TRUYỀN THỐNG
BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN (19/5/1959 – 19/5/2019)
 
  1. Mục đích, ý nghĩa
- Lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019) đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định là một trong những ngày Lễ chính thức quan trọng của đất nước trong năm 2019.
- Để thiết thực góp phần vào thành công của ngày kỷ niệm quan trọng đó, dưới sự  chỉ đạo của Thường vụ BCH Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam, Ban Tuyên truyền  - Thi đua của Trung ương Hội, phối hợp cùng các Phòng, Ban, Hội chuyên môn khác, quyết định tổ chức Liên hoan Ca múa nhạc với chủ đề “60 năm Tỏa sáng Trường Sơn”, sau đây trong văn bản này được gọi tắt là Liên hoan.
      II. Quy chế Liên hoan
  1. Tiêu chuẩn tham dự và hình thức tổ chức Liên hoan:
- Tất cả các Đội, Đoàn, Câu lạc bộ (CLB) văn nghệ trực thuộc các Hội TS của các tỉnh thành, các đầu mối đơn vị từ Sư đoàn trở lên đều có quyền đăng ký tham gia Liên hoan
- Ban tổ chức (BTC) sẽ căn cứ vào số lượng các đơn vị tham gia  và vùng địa lý để chia thành các cụm. Mỗi cụm không nhiều hơn 5 đơn vị. Thời gian, địa điểm tổ chức từng cụm sẽ được BTC thông báo cụ thể bằng văn bản và đăng trên website hoitruongson, chậm nhất là 3 tuần trước khi Liên hoan.       
- Các đơn vị tham gia Liên hoan tự túc phương tiện đi lại, kinh phí ăn ở trong thời gian lưu trú. BTC và đơn vị sở tại sẽ giúp đỡ tạo điều kiện thuân lợi nhất cho các đơn vị tham gia.  
      2. Chương trình và tiết mục tham gia Liên hoan:
- Mỗi đơn vị tham gia bằng một chương trình ca múa nhạc, dài không quá 25 phút.
- Nội dung chương trình và tiết mục ca ngợi tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại anh hùng, ca ngợi các lực lượng đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên đường Trường Sơn năm xưa, và nối tiếp truyền thống trên mặt trận xây dựng, bảo vệ đất nước từ khi non sông nối liền một dải. Đồng thời ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng và lãnh tụ. Tỉ lệ về Trường sơn phải chiếm ít nhất 2/3 thời gian chương trình. 
- Mỗi chương trình phải có ít nhất 2 tiết mục tập thể, tính từ 4 người trở lên. Với các tiết mục đơn ca (kể cả có múa phụ họa), mỗi giọng ca chỉ trình diễn 1 tiết mục, bao gồm cả hát mới và dân ca các loại. 
- Khi biểu diễn trên sân khấu, các diễn viên phải hát trực tiếp (live), không được hát nhép (lip-sync, play back), kể cả với bè hòa âm, bè phức điệu.
- Về nhạc đệm cho hát: Dùng nhạc “sống” (có nhạc công) hoặc phát nhạc beat ghi trên đĩa CD, USB, smart phone đều được. 
- Khuyến khích những chương trình có ý tưởng nghệ thuật chặt chẽ, chủ đề rõ ràng, dàn dựng sáng tạo. Những tác phẩm mới sáng tác về Trường Sơn có chất lượng tốt.
     3. Hình thức khen thưởng
- BTC sẽ mời những nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà báo có uy tín và kinh nghiệm tham gia Ban cố vấn Nghệ thuật. 
- Các đơn vị tham gia đều được tặng cờ lưu niệm. Có tặng phẩm (bằng tiền hoặc hiện vật) cho những chương trình, tiết mục tập thể và cá nhân đạt chất lượng cao.
- Những chương trình xuất sắc, những giọng ca nổi bật sẽ được mời về biểu diễn tại Bảo tàng đường Trường Sơn (Hà Nội) vào sáng 19/5/2019 Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
    
     Các đơn vị đăng ký chương trình biểu diễn với nhạc sĩ Vĩ Minh Vỹ, Cố vấn nghệ thuật, điện thoại: 0913567189. Email: minhvy.vu@gmail.com
      Liên hệ về công tác tổ chức với đồng chí Phạm Thành Long, Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua, điện thoại: 0984 108 450. Email: thanhlong1949@gmail.com 
 
 
Nơi nhận:                                                           TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
- Như kính gửi;                                                   Phó Chủ tịch Thường trực
- Thường trực Hội
- Lưu VPHội                  
 
 
                                                                      Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN
                                                

tin tức liên quan