Thơ dự thi “Lục bát Trường Sơn”:Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn

Ngày đăng: 11:11 23/10/2015 Lượt xem: 429

Thơ dự thi “Lục bát Trường Sơn”

HẸN GẶP GIỮA SÀI GÒN

Chúng mình cùng ở một làng

Nghe theo  Đảng gọi sẵn sàng ra đi

Hy sinh gian khổ sá gì

Gặp em trên tuyến quân đi chuyến này

Trường Sơn tiền tuyến vui thay

Người đi rầm rập đêm ngày đất rung

Núi rừng điệp điệp trùng trùng

Xe rền lăn bánh bụi tung núi đồi

Trên xe buồng lái anh ngồi

Băng băng xe chạy, núi đồi lùi sau

Chiến trường vẫy gọi tiến mau

Hẹn em ta sẽ gặp nhau Sài Gòn!

  Tháng 2/1975

Nguyễn Đức Chấn

 (Hội viên TS, Câu lạc bộ thơ thôn Lâm Xuyên,

  Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương)

tin tức liên quan