Gặp nhau

Ngày đăng: 03:49 18/06/2019 Lượt xem: 573
                  GẶP NHAU
 
 
                                                                  ( Ảnh chỉ có tính chất minh họa)
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Chiến trường thưở ấy đã từng bên nhau
Giờ đây tóc đã điểm màu
Vẩn còn tìm đến với nhau thế này
Lâu rồi mấy chục năm nay
Mà tao cứ tưởng là mày đã toi
Trận ấy mỗi đứa một nơi
Chia tay chưa kịp một lời với nhau
Tao bị ba vết vào đầu
Đơn vị nhanh chóng chuyển tao đi liền
Nhập quân y viện tuyến trên
Một năm sau mới phục viên về nhà
Phần thì đường ngái bái xa
Phần thì kinh tế thật là khó khăn
Muốn tìm mà phải bó chân
Một năm chẳng biết mấy lần tai ương
Nhớ đồng đội nhớ chiến trường
Nhưng đành phải đậy nhớ thương trong lòng
Mày đến tao sướng vô cùng
Như mang bảo vật vào trong nhà này
Tối nay phải uống thật say
Cho bõ cơn tức những ngày xa nhau

                      Ngày 16/6/2019
                     
                           
VÕ THIỀU
( Trưởng Ban liên lạc Hội Trường Sơn xã Phú Sơn huyện Tân Kỳ, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn huyện Tân Kỳ , tỉnh Nghệ An. ĐT: 0963833108 )


 
tin tức liên quan