Vần thơ tháng bảy của Sơn Hải

Ngày đăng: 06:57 18/07/2019 Lượt xem: 85
  VẦN THƠ THÁNG BẢY CỦA SƠN HẢI

          THÁNG 7 TRI ÂN
 
Nhớ ngày hai bảy tri ân
Bao người Liệt Sỹ con nằm nơi nao
Lòng sông, đáy biển, non cao
Các Anh yên giấc –chìm vào cõi tiên
Toàn Dân ghi nhớ công ơn
Các Anh vì nước quên thân cho đời
Từ trong đạn nổ bom rơi
Đến ngoài Hải đảo biển trời quê hương
Các Anh chẳng tiếc máu xương
Quyết tâm gìn giữ biên cương nước nhà
Tri ân dâng nén hương hoa
Linh hồn đồng đội gần xa về cùng
Quê hương đâu cũng một lòng
Hai bảy tháng bảy ghi công muôn đời
 
              NÓNG
 
Non sông đất nước bình yên
Nào đâu đã hết nỗi phiền lân bang
Hải binh nay vẫn hiên ngang
Giữ yên biển đảo sẵn sàng hy sinh
Đã bao thế hệ dân mình
Đứng lên giữ nước quang vinh sử hồng
Đất trời cho đến biển Đông
Toàn Dân lo dẹp giặc trong, thù ngoài
Khi xưa ăn sắn, ăn khoai
Theo lời Bác dạy không ai làm càn
Ngày nay sâu mọt cửa quyền
Thoái suy công sản rửa tiền ăn chơi
Lò kia lửa đã nóng rồi
Bao nhiêu sâu thối lưới trời không tha./.
 
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan