Thường trực Ban Thường vụ Hội phê duyệt kế hoạch tổ chức Trại viết 2019

Ngày đăng: 11:05 05/09/2019 Lượt xem: 1.875
THƯỜNG TRỰC BAN THƯỜNG VỤ 
DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRẠI VIẾT 2019.


    Để bồi dưỡng kỹ năng sáng tác cho đội ngũ những người cầm bút của Hội Trường Sơn Việt nam, ngày 8/7/2019, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn đã bàn nội dung tổ chức Trại viết 2019.
    Trại viết dự kiến được tổ chức như sau:

1-Thời gian: Từ chiều ngày 29/9 đến hết buổi sáng ngày 7/10/2019.
2-Địa điểm tổ chức Trại: Nhà khách Thanh niên, (Trại hè của Khách sạn Khăn Quàng Đỏ thuộc Trung ương Đoàn) tại Bãi I, Đồ Sơn, Hải Phòng.
3-Nội dung Trại viết: Khai mạc sáng 1/10/2019. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam sẽ nói chuyện về tình hình văn học Việt Nam hiện nay; Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu trao đổi về kinh nghiệm làm thơ; Nhà văn Khuất Quang Thụy, Tổng Biên tập báo Văn nghệ trao đổi về kinh nghiệm viết văn; Nhà báo- Nhà văn Phạm Thành Long và Nhà văn Phạm Hoa trao đổi về kinh nghiệm viết tin bài; Thời gian còn lại của Trại viết dành cho các trại viên sáng tác các tác phẩm; Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý và nhà văn Phạm Hoa hướng dẫn, trao đổi về nghiệp vụ và thẩm định các tác phẩm thực hiện tại Trại viết của các trại viên; Trại viên giao lưu với các Nhà văn, Nhà thơ Hội VHNT Hải Phòng.
     Sáng 7/10: Bế mạc Trại viết, trao Giấy Chứng nhận cho các trại viên. Liên hoan mừng thành công của Trại viết.

4-Số lượng Trại viên: 34 đồng chí (kể cả lãnh đạo của Hội VHNT Trường Sơn). Trại sẽ do nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội VHNT Trường Sơn làm Chủ nhiệm Trại viết.
5-Cơ chế tài chính tổ chức Trại viết: Các trại viên được chọn về dự Trại viết 2019 sẽ tự túc chi phí đi lại. Trong thời gian dự Trại viết do Hội TSVN đài thọ ăn nghỉ.

   Sáng nay, 5/9/2019, Chủ tịch Hội Võ Sở đã phê duyệt tờ trình của Hội VHNT Trường Sơn và Ban Tài chính về kế hoạch chi tiết tổ chức Trại viết 2019 của Hội.
   Đây là sự quan tâm rất lớn của Lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam. Vì kinh phí để tổ chức Trại viết khá lớn. 

   Thường trực Hội VHNT Trường Sơn sẽ có thông báo chi tiết danh sách Trại viên được chọn về dự Trại viết 2019 (Và gửi giấy triệu tập dự Trại viết 2019 tới từng hội viên qua địa chỉ email cá nhân và thông báo trên Trang báo điện tử Trường Sơn).

Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn
     NB-NV Phạm Thành Long


 
tin tức liên quan