Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 16 đến số 18)

Ngày đăng: 09:03 06/12/2019 Lượt xem: 382
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 16 đến số 18) 
 
Kiều bị Sở Khanh lừa  
                
Nghe lời nói ngọt đã sinh nghi
Vì quyết trốn rồi, chẳng quản chi
Khắc lậu, đường mòn đang thấp thỏm
Người đông, lối hẹp bỗng rầm rì
Gã vừa lấm lét lo bôn tẩu
Mụ đã hằm hè tới kéo đi
Mắc kế "đà đao" đành chịu nhục
Gỡ ra cho được...chẳng còn gì!
 

Kiều ở thanh lâu Tú Bà  
 
Biết bao lá gió với cành chim
Xót phận nhành tơ sóng dập dìm
Sáng tiễn Trường Khanh...đầm giọt lệ
Đêm mời Tống Ngọc...thắt buồng tim
Làm sao thoát được tuồng nhơ nhớp
Để khỏi dìm trong cảnh nổi chìm
Tỉnh rượu tàn canh vò chín khúc
Thương người nẻo khuất, dạ sầu thêm.
                                
 
Kiều được Thúc Sinh chuộc
 
Sớm đào tối mận luyến lưu nhau
Kẽ tóc đường tơ đã thuộc làu
Mây gió nhiều phen hòa tửu nhạc
Đá vàng một quyết nguyện mai sau
Người rằng ngại phép, e chua chát
Kẻ hứa ra tay, mặc dãi dầu
Tính đủ vàng trao cho mụ Tú
Khen tình hào phóng cửa thanh lâu!

 
tin tức liên quan