Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 28 đến số 30)

Ngày đăng: 07:59 10/12/2019 Lượt xem: 453
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 28 đến số 30) 
 
Kiều đi tu
 
Mệnh bạc, xin nhờ chốn cửa không
Hoạn Thư nghe tỏ cũng chiều lòng
Quan Âm các, ở lâu nào dám
Chiêu Ẩn am, dừng tạm chẳng xong
Từ Hải mắc mưu, vong giữa trận
Trạc Tuyền tẩy nhục, đắm lưng dòng
Giác Duyên cứu độ về chùa cỏ
Tái hợp gia đình, thoả ước mong!
 

Kiều "từ hôn"
 
Một đoàn vui vẻ đến quan nha
Mở tiệc đoàn viên, đủ cả nhà
Em giục tình xưa mau nối lại
Chị rằng chuyện cũ hãy cho qua
Người mong ân ái, khuyên nồng thắm
Kẻ ngại tiết trinh, tỏ thiệt thà
Gạn đục khơi trong nhờ lượng rộng
Cầm kỳ giữ nghĩa, chớ trăng hoa!
             

Kiều đàn lần thứ tư
 
Nhớ ngón đàn xưa lại ngỏ lời
Nể tình, nàng gảy mấy chương chơi
Trang Sinh - Hồ Điệp...mơ hình bướm
Thục Đế - Đỗ Quyên...lánh sự đời
Trước thảm sầu vì..  lo mệnh bạc
Nay vui vầy bởi... được tâm thơi
Đoạn trường bản ấy từ nay dứt
Hỷ nộ tuỳ duyên, mệnh tại trời!

 
tin tức liên quan