"Em đi vào chốn đèn mờ"-Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:48 01/03/2020 Lượt xem: 465
EM  ĐI VÀO CHỐN ĐÈN MỜ
(Nhân ngày phòng chống HIV ết)
 
Em đi vào chốn đèn mờ
Để người ở lại ngẩn ngơ đêm dài
Sắc hương hoa bỗng nhạt phai
Gió gào sóng thét ở ngoài biển xa
 
Em đi thỏa mãn...người ta
Xập xình nhạc nhảy... còn ta bơ phờ
Dòng sông vỡ lở đôi bờ
Hạ buồm ... thuyền đứng đợi chờ nước lên
 
Em đi còn nhớ hay  quên
Lời ru của mẹ, bạn hiền tâm giao
Em ơi vừa mới hôm nào
Hoa còn trinh trắng hương ngào ngọt hương
 
Dù ai chân bước lạc đường
Dừng ngay quay lại quê hương đang chờ
Đêm đêm mẹ khép cửa hờ
Đồng hồ tích tắc phút giờ ... mong con
 
Ai ơi tuổi vẫn còn son
lầm đường lạc lối vẫn còn mẹ cha
Hãy về tổ ấm là nhà
Yêu thương cha mẹ ... bỏ xa đèn mờ...
 
...Hãy về tổ ấm là nhà
Lầm đường lạc lối mẹ cha vẫn còn
Ai ơi tuổi vẫn còn son
Đồng hồ tích tắc mong con phút giờ
Đêm đêm mẹ khép cửa hờ
Dừng ngay quay lại đang chờ quê hương
Dù ai chân bước lạc đường
Hoa còn trinh trắng ngọt hương hương ngào
Em ơi vừa mới hôm nào
Lời ru của mẹ tâm giao bạn hiền
Em đi còn nhớ hay quên
Hạ buồm thuyền đứng nước lên đợi chờ
Dòng sông vỡ lở đôi bờ 
Xập xình nhạc nhảy... bơ phờ còn ta
Em đi thỏa mãn người ta
Gió gào sóng thét biển xa ở ngoài
Sắc hương hoa bỗng nhạt phai
Để người ở lại đêm dài ngẩn ngơ
Em đi vào chốn đèn mờ...
Dừng ngay quay lại đang chờ... quê hương...

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan