"Vững tin" - Thơ: Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 01:01 11/03/2020 Lượt xem: 534
VỮNG TIN 

Nay dù hiểm họa vid cona
Hãy lắng nghe y tế nước nhà
Phối hợp chung tay cùng chức trách
Khoanh vùng dập dịch khỏi lan xa
Sơn Lôi(*) bữa trước ta làm được
Trúc Bạch(**) hôm nay cũng thế mà
Cứ vững lòng tin vào Chính Phủ
Tâm an vạn việc ắt can qua.

 
Hà Đỗ Tú
----------------------------------------
(*) Sơn Lôi - Vĩnh Phúc (**) Trúc Bạch - Hà Nội

tin tức liên quan