"Có nước nào như nước mình không" - Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 11:30 29/03/2020 Lượt xem: 46
Đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19
 
 
CÓ NƯỚC NÀO NHƯ NƯỚC MÌNH KHÔNG
( Viết trong ngày chống dịch Cô Vit)
 
Có nước nào như nước mình không ?
Chống dịch tất cả đồng lòng như chống giặc
Từ Trung Ương đến toàn dân Nam Bác
Quyết chống phòng không để Cô Vít lan ra.
 
Ngành y tế chiến sỹ xông pha
Tình y đúc bao la rộng mở
Chiến đấu ngày đêm không hề hoảng sợ
Mang niềm vui cho người bệnh đến gia đình...
 
Có nước nào như nước của mình
Cưu mang cách ly, nuôi người nghi - bệnh
Ta còn nghèo đâu phải đã sông sênh
Nhiều khó khăn thác gềnh còn phải vượt...
 
Chỉ tấm lòng "con người" xuyên suốt
Nở hương tình ngát nghĩa sắt son
Chống giặc - dịch một mất một còn
Không khoan nhượng, kiên cường tiên quyết...
 
Trên toàn cầu có nước nào không biết
Việt Nam ta chống giặc  - dịch lan
Mai ngày Cô Vit dịch tan
Đồng ca khúc nhạc nhịp đàn  dựng xây...

 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan