"Cuộc đời" - Thơ: Vương Văn Kiểm

Ngày đăng: 01:48 27/12/2020 Lượt xem: 474
CUỘC ĐỜI
(Quý tặng đồng đội - Nhà Văn Nguyễn Bổng)
 
Mảnh bom còn ẩn trên đầu.
Nén dồn suy nghĩ, quên đau phận đời.
Đã từng bươn trải một thời.
Vẫn xanh câu chữ, vẫn lời nhân văn.
Mừng thầm vượt khó bao lần.
Gió mưa mà chẳng phân vân cánh cò.
Việc nhà, việc nước- chăm lo.
Vẫn trang viết mới, vẫn kho sử lòng ./.

 
Vương Văn Kiểm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan