(Ngưỡng mộ và tin yêu" - Thơ: Vũ Hồng Thái

Ngày đăng: 10:59 24/01/2021 Lượt xem: 763

-----------------------------------------------------------

NGƯỠNG MỘ VÀ TIN YÊU
(Kính dâng: Đại hôi XIII Đảng Cộng sản Việt Nam !)
 
Ở đời quý nhất người tài đức
Tâm sáng vì dân chẳng mưu riêng
Dân gọi Người hiền không Tổng thống
Cũng chẳng gọi Vua - Cụ, Bác thôi
 
Người ấy gây dựng hàng triệu người
Dân gọi Đảng ta* ở mọi nơi
Nông thôn, thành thị, ngoài biên ải
Trung thành với Nước, hiếu với Dân.
Đoàn kết nêu cao thành sức mạnh
Vượt mọi gian nguy ngoại, nội xâm
Thắng đói, thắng nghèo và đại dịch
Dân vui - hạnh phúc, biết ơn Người
 
Chín mốt năm rồi không ngơi nghỉ
Mãi mãi vì Dân chẳng vinh thân
Trăm triệu trái tim trong ngoài nước
Ngưỡng mộ - Tin yêu Đảng của Dân.

 
CCB. VŨ HỒNG THÁI
Chủ tịch Hội TS tỉnh Thái Bình

ĐT: 0913.291.342
---------------------------------------------------------
* Đảng Cộng sản Việt Nam  nay có 5,4 triệu Đảng viên.

tin tức liên quan