Vẻ kỳ vĩ nơi đoàn phim 'Kong' ghi hình tại Hạ Long

16/03/2016 - 425 lượt xem

Vẻ kỳ vĩ nơi đoàn phim 'Kong' ghi hình tại Hạ Long