Truyền thuyết ngôi chùa nghìn năm tuổi ở nơi thiền sư “hóa Phật”

16/01/2016 - 560 lượt xem

Truyền thuyết ngôi chùa nghìn năm tuổi ở nơi thiền sư “hóa Phật”