Hà Trung, mảnh đất địa đầu

10/04/2016 - 809 lượt xem

Nhân kỷ niệm 51 năm chiến tháng Đò Lèn 3/4/1965 – 3/4/2016 Hà Trung mảnh đất địa đầu ! Giữa lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thành kế hoạch 5 năm...