Di tích thắng cảnh Hàn Sơn, xứ Thanh.

13/07/2016 - 1053 lượt xem

Di tích thắng cảnh đến Hàn Sơn ở Xứ Thanh Đền Hàn nằm trên vùng đất thuộc xã Hà Sơn huyện Hà Trung, nơi hội tụ của 4 di tích gồm: Đền cây Thị ở cuối xã Hà Ngọc hay còn gọi là đền Trình; Đền Đ...