Phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn trên mặt trận xây dựng kinh tế

27/12/2016 - 959 lượt xem

Phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn trên mặt trận xây dựng kinh tế Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 12, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn Kế tục truyền ...