Kiếp trước- Kiếp sau

20/07/2015 - 173 lượt xem

CÓ KIẾP TRƯỚC - CÓ KIẾP SAU HAY KHÔNG ? Bạn hỏi mình : Có kiếp trước hay không? Sao mỗi con người sinh ra lại khác nhau đến thế? Có kẻ đẹp, người xấu. Có kẻ khôn, người ngu. Có đứa sang đứa hèn. Nh...